Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2022

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Εικόνα
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗ Κυρίες καὶ κύριοι, Ἡ σημερινὴ ὁμιλία μου, προϊὸν πολυετοῦς πνευματικοῦ μόχθου, ἀποτελεῖ  διεπιστημονικὴ προσέγγιση ἑνὸς πολυσυζητηθέντος δυσχεροῦς θέματος  στὴν ἔρευνα τοῦ ὁποίου θὰ ἐπιχειρήσω νὰ συμβάλω - στὸ μέτρο τοῦ  δυνατοῦ - μὲ τὴ βοήθεια αὐθεντικῶν γνωμῶν κορυφαίων εἰδικῶν, ἱστορικῶν  πηγῶν (κάποιων πρωτοεμφανιζομένων), συναφῶν ἐπιστημονικῶν ἐξελίξεων  καὶ τῆς πλέον πρόσφατης σχετικῆς βιβλιογραφίας. Εισαγωγὴ Ἡ προβληθεῖσα τὸν 18ο αἰώνα ἄποψη ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα ἀνήκει  στὴν Ἰνδοευρωπαϊκὴ οἰκογένεια γλωσσῶν, καθὼς καὶ ἡ ἄποψη ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ  ἀλφάβητο εἶναι Φοινικοσημιτικῆς προελεύσεως, ἀπετέλεσαν ἀντικείμενα  συνεχιζομένων μέχρι σήμερα ἐντόνων συζητήσεων καὶ ἀμφισβητήσεων. Δύο  θέματα τὰ ὁποῖα δὲν πρέπει νὰ ἀφήνουν ἀδιάφορο κανέναν Ἕλληνα, ἀφοῦ τὸ  ὑψίστης σημασίας ἀγαθὸ τῆς πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς, ἡ Ἑλληνικὴ  γλώσσα, προφορικὴ καὶ γ